Lena . projektledning och utbildning
Lena gör projektlednings- och utbildningsjobb med inriktning mot nya medier. Lena samarbetar med berättare, skolor och andra förbättrare.
.....................................................
Lena . projektledning och utbildning
Ulrika Jonsson
0708-27 61 37 ulrika.jonsson@lena.se
.....................................................
Calcutta [pictures]
Böckerna [bockerna.blogspot.com]
PL o. utb. [ex.]